Реклама

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА в телевизионните канали 

”Планета/Planeta HD”, “Планета Фолк” и Planeta 4K

Тарифа за реклама в телевизия “Планета/Planeta HD”

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

 

Тарифа за реклама в телевизия “Планета Фолк”

 

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 10 лв. /за едно излъчване/

 

Тарифа за реклама в телевизия Planeta 4K

 

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 12 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 8 лв. /за едно излъчване/

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента. Посочените цени са без ДДС.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА “ИЗБОРИ” в телевизионните канали 

”Планета/Planeta HD”, “Планета Фолк” и Planeta 4K

Тарифа за реклама в телевизия “Планета/Planeta HD”

 

 

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 45 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 15 лв. /за едно излъчване/

 

Тарифа за реклама в телевизия “Планета Фолк”

 

 

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 30 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 10 лв. /за едно излъчване/

 

Тарифа за реклама в телевизия Planeta 4K

 

 

Цена за излъчване на клип 30 секунди – 20 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 20 секунди – 12 лв. /за едно излъчване/

Цена за излъчване на клип 10 секунди – 8 лв. /за едно излъчване/

 

 

 

Планирането на излъчванията ще бъде изцяло съобразено с желанията на клиента. Посочените цени са без ДДС.


Апостол Добрев - маркетинг мениджър

02/ 96 56 015, 0879 000 002

apostol@planeta.tv

 

Файлове във формат PDF:

Тарифа за реклама

Тарифа за реклама “Избори “